Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym PL

Kod A – numer rejestracyjny pojazdu
Kod C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu

Dane kodu C obejmują:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego
C.1.2 numer PESEL lub REGON
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
C.2.2 numer PESEL lub REGON
C.2.3 adres właściciela pojazdu

Kod D – dane dotyczące pojazdu

D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
– wariant, jeżeli występuje,
– wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu

Kod E – numer identyfikacyjny pojazdu

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G – masa własna pojazdu;

H – okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
J – kategoria pojazdu,
K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L – liczba osi,

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 – pojemność silnika (w cm3),
P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 – rodzaj paliwa,
Q – stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 – liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.

W dowodzie są dodatkowe pola:

– rodzaj pojazdu,
– przeznaczenie pojazdu,
– rok produkcji,
– dopuszczalna ładowność,
– największy dopuszczalny nacisk na oś.
– numer karty pojazdu.
– seria i numer dowodu rejestracyjnego
– kod QR