Ubezpieczenie Domu – Masłów

Szukasz ubezpieczenie dla swojego domu w Masłowie lub gminie Masłów? Zadzwoń do naszego biura, szybko obliczymy składkę za ubezpieczenie nieruchomości. Nie przepłacaj za ubezpieczenie swojego domu w Masłowie.
Teren: woj. Świętokrzyskie – powiat Kielecki – gmina Masłów 26-001 kod pocztowy.

domy

Gdzie ubezpieczyć Dom.

W której firmie można ubezpieczyć dom lub mieszkanie: PZU DOM, Warta Dom, ErgoHestia Dom , LINK4 Dom, AXA Dom, Generali Dom, Proama Dom, Allianz Dom, Uniqa Dom, Ubezpieczenia TUZ, Wiener Dom, Compensa Dom, InterRisk Dom, Wiener Dom.

Kontakt do naszego biura:
Telefon 503 192 186
Ul. Krajobrazowa 176
26-001 Masłów gmina

Ubezpieczenie domu to jedna z najważniejszych czynności zabezpieczenia majątku (nieruchomości) do ognia i zdarzeń losowych które mogą pojawić się każdym gospodarstwie domowym.

Co można ubezpieczyć:

– Dom zamieszkały,
– Dom w budowie,
– Dom drewniany (kryty strzechą),
– Gospodarstwo rolne (OC Rolnika obowiązkowe + budynki)
– Garaż wolnostojący,
– Altanki i architektura ogrodowa,
– Ogrodzenie na posesji ( siłowniki do bram)
– Panele Fotowoltaiczne PV na dachu lub gruncie

U ubezpieczeniu domu może pojawiać się określenie:
– wartość rzeczywista (uwzględnia stopień zużycia domu)
– wartość odtworzeniowa (wypłata odszkodowania jak za nowy dom)
– ryzyka nazwane (opisane w warunkach ogólnych ubezpieczenia)
– All Risks (ubezpieczenia od wszystkiego co nie jest wyłączone w OWU)

Zakres ubezpieczenie Domu:

(przykład w każdej towarzystwie ubezpieczeniowym zakres ochrony dla domu jest różny i pojęcia mają różną definicję)
OGIEŃ: pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza. Pozostałe zdarzenia losowe – all risks.
NATURALNE ZDARZENIA: silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu. Pozostałe zdarzenia losowe – all risks.
ZALANIE: zalanie m.in. wskutek: awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, przerwy w dopływie prądu, awarii lub uszkodzenia m.in. pralki, zmywarki, urządzeń chłodniczych, cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kurków lub zaworów bez względu na przerwy w dopływie wody, zalania przez osoby trzecie z innego lokalu, rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń, opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu, pękania na skutek mrozu. Koszty poszukiwania przyczyny zalania 20% sumy ubezpieczenia mienia. Pozostałe zalania – all risks.
POWÓDŹ: bezpośrednie zalanie terenu na skutek: nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Powódź ochrona z tytułu powodzi obejmuje również pomieszczenia przynależne poniżej parteru oraz mienie w nich się znajdujące.
PRZEPIĘCIE: gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub komputerowej *
STŁUCZENIE STAŁYCH ELEMENTÓW: rozbicie, stłuczenie lub pęknięcie m.in.: szyb okiennych i drzwiowych, ceramicznych i szklanych kuchennych płyt grzewczych, szyb kominkowych, szklanych, ceramicznych i kamiennych blatów, okładzin ścian, szklanych lub plastikowych osłon kabin natryskowych, wanien, brodzików, zabudowy balkonów, tarasów, loggii i ogrodów zimowych

WANDALIZM: celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie, dewastacja w związku z kradzieżą, graffiti max 10 000 zł szkody wyrządzone przez zwierzęta (z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem, ich osób bliskich lub najemców) max 10 000 zł
POZOSTAŁE ZDARZENIA LOSOWE: rażące niedbalstwo, NNW psa i kota max 5 000 zł, drzewa i krzewy rosnące na posesji domu max 5 000 zł. pozostałe zdarzenia – all risks 

ASSISTANCE DOM Limity kwotowe zgodnie z OWU:
Assistance techniczny – w miejscu ubezpieczenia
– interwencja specjalisty w związku z awarią, uszkodzeniem, stłuczeniem lub pęknięciem ubezpieczonego mienia max 2 interwencje/rok
– interwencja ślusarza w związku z kradzieżą z włamaniem max 1 interwencja/rok awaryjne otwarcie drzwi przez ślusarza (zatrzaśnięcie się drzwi, zacięcie się zamka lub zagubienia kluczy) max 1 interwencja/rok,
– dozór mienia (zdarzenia losowe lub w związku z kradzieżą z włamaniem) max 2 świadczenia/rok
– transport mienia (zdarzenia losowe lub w związku z kradzieżą z włamaniem) max 2 świadczenia/rok
Assistance RTV/AGD/PC – w miejscu ubezpieczenia”
– interwencja specjalisty w zakresie naprawy sprzętu RTV/AGD/PC max 2 interwencje/rok
na życzenie osób objętych ubezpieczeniem (np. pomoc w zastrzeżeniu karty, organizacja przeglądu instalacji elektrycznej) brak limitu
ASISTANCE MEDYCZNE – na terenie RP
– wizyta lekarza w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem max 1 wizyta/rok
– transport medyczny w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem max 2 świadczenia/rok
– wizyta pielęgniarki w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem max 1 wizyta/rok
– indywidualne korepetycje w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem max 1 świadczenie/rok
– infolinia medyczna na życzenie osób objętych ubezpieczeniem max 5 usług informacyjnych/rok
Usługi concierge – na terenie RP
usługi concierge na życzenie osób objętych ubezpieczeniem max 5 usług/rok
Usługi informacyjne – na terenie RP
usługi informacyjne na życzenie osób objętych ubezpieczeniem max 5 usług/rok
– Assistance rowerowy: naprawa awarii lub uszkodzenia roweru w związku z amatorskim uprawianiem sportu max 1 świadczenie/rok. Transport roweru na skutek awarii lub uszkodzenia w związku z amatorskim uprawianiem sportu max 1 świadczenie/rok.

Ubezpieczenia Masłów – Gmina Masłów dlatego jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie osoby mieszkające w Masłowie w różnych miejscowościach: Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice Scholasteria, Mąchocice Dolne, Mąchocice Górne, Wola Kopcowa, Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Domaszowice, Wiśniówka, Duża Wiśniówka, Ciekoty, Dąbrowa Osiedle, Dolina Marczakowa, Radostowa, Świerczyny, Podklonówka, Ameliówka, Kolonia, Kopcówki, Koszarka, Łąki, Nademłynie, Oboźnia Droga, Ogrody, Parcele, Podemłynie, Podwiśniówka, Rzeka, Smuga, Stara Wieś, Ściegna, Za Kolejką, Zakościele.

Tagi: Dom Masłów, Nieruchomości Masłów, Ubezpieczenie od Pożaru, Zalanie, Przepięcie, Generali Dom, All Risks, Dom w Budowie, Panele PV, Panele Fotowoltaiczne,