Ubezpieczenie NNW wypadkowe Masłów.

Ubezpiecz siebie lub cała swoją rodzinę jedną polisą na życie NNW. Składka miesięczna już od kilkunastu złoty zabezpieczy przyszłość całej rodziny. W towarzystwie można polisę NNW wyłupić: Generali, PZU Życie, Warta Życie, Ergo Hestia, LINK4, AXA, Allianz, Compensa, InterRisk, Signal i Duna. Dokładne szczegóły na temat zakresu polisy uzyskasz w naszym biurze lub agenta.

nnw wypadkoweKontakt do biura:
Stanisław Kułak – Agencja ubezpieczeniowa
26-001 Masłów (gmina Masłów)
ul. Krajobrazowa 176
Tel. 503 192 186

NNW wypadkowe – polisa na życie.

Jeśli szukasz ubezpieczenia o szerokim zakresie ochrony za relatywnie niska składkę w Masłowie. To właśnie dobrowolne ubezpieczenie NNW dają takie możliwości, może chronić jedną osobę lub rodzinę.

Zakres polisy NNW – jaki może być:
Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego.
– Zgon Ubezpieczonego
– Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
– Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
– Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
– Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
– Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
– Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku
– Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego – za 1% trwałego uszczerbku
– Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
– Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego, skomplikowane operacje, trudne operacje,proste operacje

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
(zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby)
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego: zakres podstawowy
– w następstwie NW
– wskutek choroby
– Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
– Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego.
– Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego
– Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku*
– Zgon małżonka/partnera
– Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– Poważne zachorowanie małżonka/partnera – zakres rozszerzony (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty)
Zgon rodzica/teścia
Pakiet świadczeń dotyczący Dziecka Ubezpieczonego
– Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
– Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– Zgon dziecka
– Urodzenie się dziecka
– Urodzenie martwego noworodka
– Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– Wada wrodzona dziecka
– Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby), oponiak mózgu, zapalenie mózgu)
– Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana.

Składa miesięczna za polisę NNW już od 30 zł dla jednej osoby.
Odwiedź nasze biuro ubezpieczeń w Masłowie lub zadzwoń.

Kontakt do biura – 503 192 186

Tagi: NNW Wypadkowe, Polisa na Życie, Zawał i Udar, Rak, NNW dla Dzieci, NNW szkolne, NNW w pracy, Odszkodowanie,