Ubezpieczenie Rolne w Masłowie.

OC Obowiązkowe dla rolnika w gminie Masłów, sołectwa i miejscowość w gminie Masłów: Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice Scholasteria, Mąchocice Dolne, Mąchocice Górne, Wola Kopcowa, Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Domaszowice, Wiśniówka, Duża Wiśniówka, Ciekoty, Dąbrowa Osiedle, Dolina Marczakowa, Radostowa, Świerczyny, Podklonówka, Ameliówka, Kolonia, Kopcówki, Koszarka, Łąki, Nademłynie, Oboźnia Droga, Ogrody, Parcele, Podemłynie, Podwiśniówka, Rzeka, Smuga, Stara Wieś, Ściegna, Za Kolejką, Zakościele.

Kontakt do bura w Masłowie
tel. 503 192 186
ul. Krajobrazowa 176
26-001 Masłów

OC Rolnika obowiązkowe ubezpieczenie.

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku.

Okres trwania umowy ubezpieczenia OC rolników.

Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy.
Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia.

Kto musi płacić OC rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika jest dla osób, które są posiadaczami (lub współposiadaczami) gospodarstwa rolnego.
Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dla rolnika z dnia 22 maja 2003 roku, gospodarstwo rolne to: obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minimalna suma gwarancyjna OC rolnika wynosi równowartość w złotych:

5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na osobie.
1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na mieniu.

Najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczenia dla Rolników w Masłowie.
• OC rolnika kiedy obowiązkowe,
• OC rolnika w jakiej firmie wykupić?
• Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych rolników,
• OC rolnika ile hektarów,
• OC rolnika a dzierżawa,
• OC rolnika wyłączenia,
• Obowiązkowe ubezpieczenie rolników,
• OC rolnika cena,

Podobne zapytania – OC Rolnika:
• OC rolnika kiedy obowiązkowe,
• OC rolnika gdzie kupić?
• Kara za brak OC rolnika 2020,
• OC rolników gdzie najtaniej,
• OC rolnika suma gwarancyjna,
• Wskaźnik penetracji ubezpieczeń,

Zapraszamy do naszego biura ubezpieczeń w Masłowie gdzie można wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika.
Zadzwoń: tel. 503 192 186

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *