MTU Masłów Ubezpieczenia.

Szukasz dobrego ubezpieczenia w firmie MTU (ErgoHestia)? skontaktuj się z nami, posiadamy pełną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego MTU które należy go grupy ErgoHestia.

Stanisław Kułak – Ubezpieczenia Agent MTU
ul. Krajobrazowa 176
26-001 Masłów (gmina Masłów)
tel. 503 192 186

Ubezpieczenie MTU Masłów

– OC Komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych,
– AC MiniCasco – SmartCasco
– NNW Kierowcy i Pasażerów
– Assistance Pojazdu Holowanie i naprawa
– Szyby Naprawa i wymiana
– Ochrona Utraty Zniżki
– Zielona Karta

MTU w Masłowie

Zadzwoń do Agenta tel. 503 192 186
lub odwiedź biuro ubezpieczeniowe w swojej miejscowości Gmina Masłów 26-001

Szczegółowy zakres ubezpieczenie w MTU

OC – Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne zawierane na podstawie Ustawy OC.
AC MiniCasco – Ochrona obejmuje szkodę całkowitą i kradzież pojazdu.
NNW Kierowcy i Pasażerów – Suma ubezpieczenia: 10 000 zł.
Ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów wynikających z użytkowania pojazdu. W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, gwarancja wypłaty świadczenia, ale także pokrycie kosztów leczenia, badań, czy wypłata za czasową niezdolność do pracy lub nauki. Ochrona działa na całym świecie.
Assistance holowanie – Suma ubezpieczenia: 10 000 zł Całodobowa pomoc w Polsce m.in. w razie zderzenia się pojazdów, wandalizmu, pożaru, wybuchu, zatopienia, awarii czy unieruchomienia pojazdu.
– Holowanie pojazdu do 150 km, bez minimalnej odległości od domu
– Kontynuacja podróży do 50 km
– Naprawa pojazdu w celu kontynuowania podróży
– Dowóz paliwa
Szyby w samochodzie – Suma ubezpieczenia: 5 000 zł
Bezgotówkowa wymiana lub naprawa szyb w pojeździe, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia powstałego na terytorium Polski wskutek następujących zdarzeń:
– zderzenie się pojazdów
– uszkodzenie pojazdu spowodowane nagłym zetknięciem się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
– wandalizm
– uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu.
– pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody
– nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu
– W przypadku uszkodzenia szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 50 zł
Ochrona Utraty Zniżki – Gwarancja utrzymania zniżki za przebieg ubezpieczenia po szkodzie dla ubezpieczonego pojazdu..
Zielona Karta – Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w wyniku ruchu danego pojazdu poza granicami Polski w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty.