Ubezpieczenia na życie Masłów

Stanisław Kułak – Agencja ubezpieczeniowa (Agent)
ul. Krajobrazowa 176
26-001 Masłów (gmina Masłów)
Tel. 503 192 186
Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczyć przyszłość ubezpieczonego lub jego rodziny. Polisa na życie może chronić od utraty życia lub choroby jedną osobę lub całą rodzinę. Polisa na życie pod kredyty, służy zabezpieczeniu kredyty w banku.
W której firmie można wykupić ubezpieczenie na życie – polisę: PZU Życie, Warta Życie, Ergo Hestia, LINK4, AXA, Generali, Allianz, Compensa, InterRisk. Agencja ubezpieczeniowa w Masłowie posiada w ofercie wszystkie towarzystwa dostępne na rynku.

Ubezpieczenie na życie – polisa

Wykupiona polisa może mieć różną postać w zależności jaką ma spełniać funkcję w naszym życiu, od czego ma nas chronić i na jak długo. Każda wykupiona polisą na życie jest dobra ponieważ chroni nas samych (ubezpieczonego) od śmierci ewentualnie choroby.

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

– terminowe
– bezterminowe
– ochronne
– ochronno inwestycyjne
– inwestycyjne

Od czego polisą na życie może nas chronić:

– Utraty życia (śmierć)
– Niezdolność do pracy całkowitej lub czasowej,
– NNW na nieszczęśliwy wypadek,
– Na Zdrowie leczenie szpitalne,
– Poważne zachorowanie (rak, udar, zawał, cukrzyca)
– Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– Ryzyko śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– Ubezpieczenie składki,
– Ryzyko śmierci dziecka,

Polisa na życie może mieć postać:

– indywidualnej (singla)
– dla dwojga (współmałżonka – partnera)
– dla całej rodziny z dziećmi,
– dla seniora,
– polisa pod kredyt.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie NNW?

Składka już od 32 zł miesięcznie.
Wysokość ochrony zależy od wszystkich elementów składowych które znajdują się na polisie. A wysokość składki odpowiada zakresowi i sumie ubezpieczenia w przypadku śmieci. Tak ochronę można uzyskać już od 32 zł miesięcznie dla jednej osoby.

Zakres Ochrony ubezpieczeniowej – przykład:
– Śmierć (niezależnie z jakiej przyczyny)
– Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy,
– Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
– Śmierć wskutek NW (przy pracy),
– Śmierć wskutek NW,
– Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
– Renta,
– Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW,
– Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – wypłata 1% SU,
– Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata 1% SU ,
– Pobyt w szpitalu spowodowany NW oraz przy pracy,
– Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego,
– Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy,
– Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW,
– Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW,
– Assistance (pomoc medyczna)
– Assistance pogrzebowy / Assistance dla Seniorów,
– Pobyt w szpitalu wskutek NW – dodatkowo OIOM,
– Poważne zachorowania – wariant podstawowy,
– Poważne zachorowania – wariant rozszerzony ,
– Poważne zachorowania Ubezpieczonego – dodatkowe choroby ,
– Druga opinia medyczna ( Best Doctors),
– Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego,
– Specjalistyczne zabiegi medyczne Składka zależna od wieku i stanu zdrowia
– Pobyt w szpitalu – za 1 dzień: dodatkowo OIOM:
– Pobyt w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu2
– Usługi medyczne,
– Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu.
– Całkowita niezdolność do pracy.
– Śmierć Współmałżonka (Partnera)
– Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW
– Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego
– Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka (Partnera) wskutek NW
– Pobyt Współmałżonka (Partnera) w szpitalu spowodowany NW – dodatkowo OIOM
– Śmierć Dziecka
– Śmierć Dziecka wskutek NW,
– Osierocenie Dziecka,
– Poważne zachorowanie Dziecka,
– Urodzenie Dziecka,
– Urodzenie Dziecka Martwego,
– Śmierć Rodziców
– Śmierć Teściów (Rodziców Partnera)
– Śmierć Rodziców wskutek NW.
– Śmierć Teściów (Rodziców Partnera) wskutek NW.

Odwiedź naszą agencję ubezpieczeniową w Masłowie lub zadzwoń.
Kontakt do biura503 192 186

Tagi: Polisa na życie, NNW wypadkowe, Ubezpieczenia na Raka, Zawał Serca, Udar Mózgu, Zwał i Udar, COVID 19, Coronawirus, PZU Życie,