Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

W przypadku powstania stłuczki, uczestnicy zdarzenia drogowego ( sprawca i poszkodowany) mogą wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Wzór oświadczenia do pobrania na dysk lokalny.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym – pobierz >>

Oświadczenie wypełnia się  jeśli jest zgoda miedzy poszkodowanym i sprawcą kolizji drogowej. Jeśli powstają jakieś niejasności najlepiej wezwać policję aby udokumentowała zdarzenie drogowe i rozstrzygnęła kto jest sprawcą i poszkodowanym.

Uby ułatwić firmie ubezpieczeniowej komunikację i ustalenie pewnych faktów, zalecane jest wymiana informacji miedzy uczestnikami kolizji. Chodzi tutaj o numer ubezpieczenia i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego oraz telefony kontaktowe.

Podczas wypełniania wspólnego oświadczenia najlepiej podać jak najwięcej szczegółów które ułatwią i przyspieszą wypłatę odszkodowania.

Oświadczenie o stłuczecie można napisać na czystej kartce papieru z zachowaniem pewnych reguł.
– data powstania stłuczki i gdzie (miejscowość numer drogi)
– dane poszkodowanego i sprawcy,
– numer ubezpieczenia OC,
– dokładny opis uszkodzeń,
– czy była karetka, policja,
– czy jakieś osoby ucierpiały w wypadku,
– czytelny podpis uczestników kolizji drogowej.

Wzór oświadczenia do pobrania na dysk lokalny.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – pobierz >>

Wypełnione oświadczenie o zdarzeniu drogowym należy wysłać do danego towarzystwa ubezpieczeniowego na adres korespondencyjny, drogą mailową lub za pośrednictwem strony internetowej www.