Umowa darowizny samochodu dla członka rodziny.

Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości przekraczającej 9637 zł.

Wór dokumentu do pobrania na dysk lokalny.

Umowa darowizny samochodu – pobierz >>

Ważne informacje na temat umowy darowizny auta.

Co to jest umowa darowizna samochodu?
Jest to umowa przekazania auta nieodpłatnie innej sobie na podstawie zawartej umowy. Taka umowa zawsze powinna być spisana na piśmie z czytelnym podpisem darczyńcy i obdarowanego.

Jak poprawnie spisać umowę darowizny dla członka rodziny?
Aby taki dokument był prawidłowo wypełniony najlepiej skorzystać z gotowego wzoru dokumentu.

Co się stanie, jeśli nie zgłosimy darowizny?
Umowa powinna być zgłoszona do US Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Jeśli termin nie zostanie zachowany należy się liczyć z zapłaceniem podatku.

Ile wynosi podatek od darowizny dla I grupy podatkowej?

Są to: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowa;
Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości przekraczającej 9637 zł. Jeżeli nadwyżka zawiera się w kwocie:
– do 10278 zł, to należy zapłacić 3 proc. podatku od nadwyżki;
– od 10278 do 20556 zł, to należy zapłacić 308,3 zł + 5 proc. podatku od nadwyżki;
– powyżej 20556 zł, to należy zapłacić 822,2 zł + 7 proc. podatku od nadwyżki.

Ile wynosi podatek od darowizny dla II grupy podatkowej.

Są to: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości powyżej 7276 zł. Jeżeli nadwyżka wynosi:
– do 10278 zł, to należy zapłacić 7 proc. podatku od nadwyżki;
– od 10278 do 20556 zł, to należy zapłacić 719,5 zł + 9 proc. podatku od nadwyżki;
– powyżej 20556 zł, to należy zapłacić 1644,5 zł + 12 proc. podatku od nadwyżki

Ile wynosi podatek dla III grupy podatkowej

Są to osoby niespokrewnione ze sobą.
Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości powyżej 4902 zł. Jeżeli nadwyżka wynosi:
– do 10 278 zł, to należy zapłacić 12 proc. od nadwyżki;
– od 10 278 do 20 556 zł, to należy zapłacić 1233,40 zł i 16 proc. podatku od nadwyżki,
– więcej niż 20 556 zł, to należy zapłacić 2877,90 zł i 20 proc. podatku od nadwyżki.

Kiedy i jak zgłosić darowiznę do wydziału komunikacji?

Obdarowany powinien się tam stawić w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni i powinien zabrać ze sobą dokumenty:
– umowę darowizny samochodu,
– aktualny dowód rejestracyjny i kartę pojazdu,
– dokument tożsamości, dowód osobisty lub paszport. 
– zaświadczenie z przeglądu technicznego o pozytywnym wyniku badania pojazdu.
– aktualne ubezpieczenie OC obowiązkowe.