Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym PL – opis stosowanych kodów

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym PL Kod A – numer rejestracyjny pojazdu Kod C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu Dane kodu C obejmują: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego C.1.2 numer PESEL lub REGON C.1.3 adres Czytaj Więcej >>