Wypowiedzenie umowy OC

Wór dokumentu do pobrania na dysk lokalny.

Zobacz gdzie wysłać wypowiedzenie – na jaki adres:

MTU, PZU, Warta, ErgoHestia, LINK4, HDI, AXA, Generali, Proama, Allianz, Uniqa, TUZ, Wiener, Compensa, InterRisk, Wiener, Concordia, BTA Balcia

Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu na który została zawarta. Dzięki skutecznemu wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Jak wypowiedzieć umowę OC.

1. Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie.
2. Wypowiedzenie powinno być złożone w siedzibie firmy najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy OC.
3. Polisy wznowione automatycznie można wypowiedzieć możesz w każdej chwili.
4. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon można odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia.
5. Umowę OC po kupnie samochodu można wypowiedzieć w każdej chwili. Taka polisa nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Zobacz jaka kara grozi z UFG  za brak ważnego obowiązkowego OC.

W jakich przypadkach umowę OC można rozwiązać ?

Wypowiedzenie umowy – z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta – podstawa prawna: art. 28 ustawy*
Wypowiedzenie umowy – jeśli mam podwójne ubezpieczenie OC – podstawa prawna art. 28a ustawy*
Wypowiedzenie umowy – jeśli kupiłem samochód z ubezpieczeniem – podstawa prawna: art. 31 ustawy*
Wypowiedzenie umowy – jeśli zawarłem umowę przez telefon lub Internet, to mam 30 dni od daty zawarcia umowy – podstawa prawna: art. 33 ust 8 ustawy*

* Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych